10 jaar psychosociale hulp aan dak- en thuislozen

Wist je dat we al 10 jaar psychosociale hulp bieden aan dak- en thuislozen?

Wonen is een basisrecht. Iedereen heeft recht op duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Het CAW levert een sterke bijdrage in het realiseren van dit recht. We beschikken niet alleen over een divers aanbod van tijdelijke woongelegenheden, we bieden vooral hulp- en dienstverlening die de kansen op wonen en de woonstabiliteit verhoogt.

In december zetten we ons aanbod in de kijker in kader van dak- en thuisloosheid. Meer info volgt!