10 jaar psychosociale hulp bij precaire verblijfssituaties

Wist je dat we al 10 jaar psychosociale hulp bieden aan mensen in een precaire verblijfssituatie?

Mensen die in een precaire verblijfssituatie leven, beschikken slechts over een tijdelijke of helemaal geen verblijfstitel. Zij weten niet met zekerheid hoe lang en/of ze blijvend in België mogen blijven.

CAW erkent dat mensen in een migratietraject zich in onze maatschappij vaak in kwetsbare situaties bevinden. We erkennen enerzijds dat een migratietraject altijd gepaard gaat met spanningen rond (en soms verlies van) cultuur en identiteit. Anderzijds erkennen we dat personen, structuren en mechanismen in de ontvangende samenleving van inclusie een moeilijk proces maken (vaak omdat verwachtingen bij het individu worden gelegd). Voor CAW is migratie en precair verblijf een meerlagig, complex fenomeen dat op verschillende manieren een invloed heeft op het welzijn van mensen.

In september zetten we ons aanbod in kader van precair verblijf in de kijker. Meer info volgt!