CAW en LU maken eenzaamheid bespreekbaar

1 op 2 Belgen voelt zich soms eenzaam. (*) Eenzaamheid komt voor in elke laag van de bevolking en bij alle leeftijdsgroepen. Dit is geen nieuw fenomeen, maar door de gezondheidscrisis met bijhorende lockdowns namen eenzame gevoelens massaal toe en is het thema relevanter dan ooit.

Bij CAW hebben we zelf elke dag contact met mensen die zich eenzaam voelen. Want veel mensen die kampen met problemen, hebben geen netwerk. CAW zet in op het versterken van dat netwerk en verbindt mensen met elkaar en met de samenleving.

Een aantal voorbeelden:

  • Mensen met een verhoogde kwetsbaarheid – bijvoorbeeld slachtoffers, mensen in armoede of dakloosheid- hebben een verhoogde kans op eenzaamheid. CAW biedt begeleiding en helpt hen connectie maken met zichzelf en met de maatschappij.
  • Mensen hebben nood aan nabijheid. Eenzaamheid en vereenzaming laten zich extra voelen als de relatie met de mensen die het dichtst bij je staan (dierbaren, partners, kinderen …) verbroken is of moeilijk is, bijvoorbeeld bij een scheiding of een overlijden. Moeilijkheden in gezins- en partnerrelaties dragen bij tot kwetsbaarheid en eenzaamheid. CAW begeleidt op het vlak van scheiding, ouderschap en relationele problemen.
  • Je eenzaam voelen na een schokkende gebeurtenis: slachtoffers voelen zich vaak losgerukt, alsof ze er alleen voor staan. Dat gaat vaak gepaard met gevoelens van schaamte, spijt hebben en boosheid. Maar ook met hun verhaal geen blijf weten en geen hulp durven zoeken. CAW is er voor slachtoffers en hun na(ast)bestaanden.
  • Veel mensen die kampen met problemen hebben geen netwerk. CAW zet in op het versterken van dat netwerk en verbindt mensen met elkaar en met de samenleving. Soms letterlijk door een vrijwilligersnetwerk rond een persoon te bouwen.

Afstand tussen mensen verkleinen en hun mentaal welbevinden vergroten

Samen met LU willen we eenzaamheid meer onder de aandacht brengen. #SharetheLUve is een campagne die mensen aanspoort om met kennissen, buren… contact te leggen en ze te bezoeken. Zo wil LU op maatschappelijk niveau mensen aanzetten tot betekenisvolle relaties en ook welzijnswerk steunen door de samenwerking met het CAW.

“CAW versterkt het sociaal netwerk rond mensen en verbindt mensen met elkaar en met de samenleving.”

“Als eerstelijnsorganisatie zetten we in op een laagdrempelig en toegankelijk onthaal voor mensen die zich eenzaam voelen of al lange tijd in sociaal isolement leven. We bieden een luisterend oor, ondersteuning en begeleiding. CAW versterkt het sociaal netwerk rond mensen en verbindt mensen met elkaar en met de samenleving. We zijn heel blij dat LU met deze campagne niet enkel mensen wil aanzetten tot waardevolle connecties, maar ook wil investeren in onze werking.”, aldus Bart Claes, directeur van CAW.

De campagne van LU nodigt mensen uit om nieuwe relaties op te bouwen of bestaande te versterken. Zo simpel als het kan, met bijvoorbeeld een bezoek en een gesprek.

“We sporen mensen aan om te verbinden met diegene die ze missen of personen waarvan ze voelen dat ze eenzaam zijn.”

“LU zet al een aantal jaren in op mensen bij elkaar brengen. Dat de Belgen zich samen alleen voelen en er niet kunnen over praten, daar willen we aan werken. We sporen mensen aan om te verbinden met diegene die ze missen of personen waarvan ze voelen dat ze eenzaam zijn. Hen inspireren door met een klein gebaar de waardevolle relaties die ze hebben te onderhouden en er nieuwe op te zetten met diegene die connectie missen. CAW verricht heel mooi en verbindend werk bij alle mensen die er meeste nood aan hebben. Vandaar dat het voor ons een logische keuze was om hun werk te ondersteunen,” legt Colin O’Toole, Marketing Director LU uit.

Wil je zelf meedoen met de Koekoekskes-campagne van LU? Deel dan jouw Koekoekske op sociale media met de hashtag #ShareTheLUve en steun zo CAW. Meer info over de campagne op www.lu.be/sharetheluve

Lees ook:

(*) Dit blijkt uit cijfers van het Nationale Geluksonderzoek van UGent.