Wat hebben het Transgender Infopunt en het CAW verwezenlijkt in 2023?

Sinds de opstart van onze structurele samenwerking met het Transgender Infopunt (TIP), in 2019, hebben we samen al heel wat belangrijke mijlpalen opgericht. Het voorbije jaar was dat niet anders!

LGBTQIA+ in detentie

In samenwerking met de FOD Justitie hebben het TIP en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) richtlijnen ontwikkeld voor de omgang met transgender gedetineerden. Deze richtlijnen werden in 2023 geïmplementeerd en gekoppeld aan trainingen voor het gevangenispersoneel.

Daarnaast lanceerde TIP het project ‘Beyond Binary Bars’, waarbij een informatiegids voor penitentiair personeel en een meertalige toolkit voor gedetineerde transgender personen werden ontwikkeld.

Interne vormingen

Dankzij de samenwerking met het TIP kregen alle JWW-teams van de CAW’s in Vlaanderen en Brussel een training op maat over het LGBTQIA+ thema. Deze trainingen zijn specifiek ontworpen om bewustwording te vergroten en de levensomstandigheden van LGBTQIA+ personen in detentie te verbeteren.

Hoewel JWW-medewerkers werkzaam zijn binnen Justitieel Welzijnswerk, zijn ze geen medewerkers van Justitie. Ze zijn werkzaam binnen de CAW’s en bieden ondersteuning aan zowel gedetineerden als hun partner, kinderen, familie …

Jongeren en genderidentiteit

Verder heeft TIP zich in 2023 toegelegd op een kinder- en jongerenthema. Door een beroep te doen op kinderrechtenexperts, pediatrische zorgverleners en internationaal wetenschappelijk onderzoek, verzamelde TIP nieuwe informatie. Deze kennis werd gedeeld in een webinar voor alle medewerkers van het JAC (het jongerenaanbod van het CAW).

Het is opmerkelijk dat 76% van de gevallen* waarin het thema ‘genderidentiteit’ werd geregistreerd bij CAW’s, plaatsvond binnen het JAC (*in 2022). Dit toont aan dat jongeren de drempel als voldoende laag ervaren om met hun JAC-medewerker over hun genderidentiteit te praten, wat belangrijk is gezien de lange wachtlijsten in de transgenderzorg.

Daarnaast was er een intense samenwerking tussen TIP, CAW en Çavaria. Dat resulteerde in een opleiding rond LGBTQIA+ thema’s aan de opvangcentra. Daar werd ook de basis gelegd om de webinar rond genderdiversiteit uit te breiden.

Factsheet voor CAW’s

Ten slotte werd een factsheet ontwikkeld over genderinclusieve taal en organisatie, met als doel CAW’s aan te moedigen hun infrastructuur genderinclusief te maken en medewerkers bewust te maken van het gebruik van genderinclusieve taal. Dit omvat bijvoorbeeld het vervangen van geslachtssymbolen in toiletten door genderneutrale aanduidingen en het vermijden van geslachtsaanduidingen zoals ‘meneer’ of ‘mevrouw’ bij het verwelkomen van cliënten.

Meer weten?

CAW Oost-Vlaanderen fungeert als referentiepunt voor het transgenderthema. Dat houdt onder meer in dat we ons verdiepen in deze specialisatie om zo de kennis en goede praktijken te delen met andere CAW’s in Vlaanderen en Brussel. Je leest er meer over via deze link.

En wist je dat CAW Oost-Vlaanderen sinds 2021 hét referentiepunt is voor alle letters van het LGBTQIA+ letterwoord?

Ook goed om te weten: sinds 2024 zijn de openingsuren van het TIP aangepast. Permanentie is vanaf nu geopend op dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 9 tot 16 uur. Je leest er meer over via deze link.