Mind-Spring

Mind-Spring is een psycho-educatie programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten met het doel de veerkracht te verhogen en zo te helpen de toekomst aan te pakken. Basis hierin is de eigen kracht.

Een aanbod Mind-Spring bestaat uit een infosessie, zes sessies van twee uur en eventueel een terugkomsessie, gegeven in de eigen taal van de groep. De reeks wordt begeleid door een ervaringsdeskundige trainer samen met een co-begeleider die meestal als hulpverlener werkzaam is in de brede welzijns- of onderwijssector. Beiden hebben de Mind-Spring opleiding tot trainer of co-begeleider gevolgd. Een tolk vertaalt tussen groep, trainer en co-begeleider.

Lees hier de geschiedenis van Mind-Spring en zijn bedenker Paul Sterk.

We bieden onderstaande Mind-Spring programma’s aan:

• Mind-Spring Volwassenen
• Mind-Spring Junior 14-18 jaar
• Mind-Spring Junior 8-13 jaar (los of parallel met Mind-Spring Ouderkracht)
• Mind-Spring Ouderkracht (los of parallel samen met Mind-Spring Junior 8-13 jaar)

Qu’est-ce que Mind-Spring ?

Mind-Spring est un programme de psycho-éducation pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, dont le but est de renforcer la résilience et d’aider ainsi à prendre son avenir en main. Les propres forces et ressources de chacun en constituent la base.

Une série Mind-Spring consiste d’une session d’information, de six sessions de deux heures et éventuellement d’une session de retour, le tout dans la langue du groupe. Les séances sont supervisées par un formateur expérimenté et un co-intervenant qui généralement travaille dans le secteur de l’aide sociale ou de l’éducation. Tous les deux ont suivi la formation Mind-Spring pour devenir formateur ou co-intervenant. Un interprète traduit entre le groupe, le formateur et le co-intervenant.

Lisez ici l’histoire de Mind-Spring et celle de son fondateur Paul Sterk.

Nous proposons les programmes Mind-Spring suivants :

• Mind-Spring Adultes
• Mind-Spring Junior 14-18 ans
• Mind-Spring Junior 8-13 ans (distinct ou parallèle au Mind-Spring force parentale, pour le moment organisé uniquement par le CAW Flandre orientale)
• Mind-Spring force parentale (séparément ou en parallèle avec Mind-Spring Junior 8-13 ans, pour le moment organisé uniquement par le CAW Flandre orientale)