Mind-Spring

Met Mind-Spring een sprong naar de toekomst maken.

Mind-Spring© is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen, ontwikkeld in Nederland door Paul Sterk. Het programma verhoogt de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht en helpt hen de toekomst aan te pakken. De groep wordt in de eigen taal begeleid door een speciaal daarvoor opgeleide ervaringsdeskundige Mind-Spring-trainer en een professional uit de sociale, medische, onderwijssector, ... die hiertoe een opleiding tot Mind-Spring co-begeleider volgde.

Mind-Spring is een inspirerende term die staat voor beweging en bloei.
Het psychisch evenwicht van vluchtelingen wordt zwaar onder druk gezet door trauma’s opgelopen in hun herkomstland en tijdens hun vlucht. De asielprocedure hier doorlopen en het opnieuw beginnen in een andere cultuur, in een andere taal …maakt hun situatie nog moeilijker. De situaties, die stress en spanningsklachten veroorzaken, zijn niet altijd te veranderen. Je kan er echter wel invloed op uitoefenen door de manier waarop je ermee omgaat.

De gehanteerde werkvormen binnen Mind-Spring zijn: psycho-educatieve groepsgesprekken en ontspanningsoefeningen.

Gedurende zes bijeenkomsten van 2 uur zoeken de deelnemers in hun eigen taal hoe ze aan hun toekomst kunnen werken. Ze krijgen inzicht in veel voorkomende psychosociale en psychische klachten en verwerven vaardigheden om hiermee om te gaan. Het programma besteedt uitvoerig aandacht aan het aanpassen aan de nieuwe situatie en het (her)vinden van een positieve, 'nieuwe' identiteit van vluchtelingen in België. De thema’s die ze behandelen zijn: de normale reactie op abnormale gebeurtenissen, omgaan met stress en spanning, gedachten bepalen je gevoel en je gedrag, omgaan met verlies, identiteit en energiebronnen. Elke sessie eindigt met een ontspanningsoefening. Zo leren de deelnemers hoe ze zich kunnen ontspannen in het leven van alledag.

Er bestaan volgende Mind-Spring programma’s:

- Mind-Spring volwassenen
- Mind-Spring Junior 14-18 jaar
- Mind-Spring Junior 9-13 jaar (apart of met de Mind-Spring opvoedingsondersteuning voor de ouders)

Hier vind je veel gestelde vragen over Mind-Spring.

Voor meer info over Mind-Spring kunt u contact opnemen met

Elmira Erstukajeva, stafmedewerker vluchtelingen
elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be
0496 20 86 32