De Warmste Week 2022

Kansarmoede beperkt mensen in hun kansen om op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving, zowel thuis, op school, op het werk als in de sportclub.

Kansarmoede is dit jaar het thema van De Warmste Week.

Hier lees je meer over de geselecteerde projecten van CAW en JAC. Want samen willen kansen doen keren.

Hoe kan je DWW steunen?

Je kan deelnemen aan een van onze activiteiten of zelf geld inzamelen. Je kan echter niet langer geld inzamelen voor een goed doel dat je zelf kiest.

Al het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, gaat naar het DWW Fonds en zal volledig worden gebruikt om concrete projecten mogelijk te maken binnen het thema Kansarmoede. Voor CAW zijn er zo zes projecten geselecteerd.

Meer informatie vind je op de website van De Warmste Week.

Waar kan je ons tegen het lijf lopen?

We organiseren zelf activiteiten om geld in te zamelen en nemen ook deel aan een aantal evenementen. Die vind je hier terug.